Velika Britanija i Severna Irska – vizni režim

Velika Britanija i Severna Irska – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Velike Britanije i Severne Irske za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Veliku Britaniju i Severnu Irsku:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza. Ovo se odnosi i na: Britanske prekomorske teritorije – Angvila, Britanska arktička teritorija, Bermude, Teritorija Britanskog Indijskog okeana, Britanska Devičanska ostrva, Kajmanska ostrva, Foklandska ostrva, Gibraltar, Monserat, Sveta Jelena, Turks i Kaikos ostrva, Pitkarn ostrvo.


kada putujete u Veliku Britaniju i Severnu Irsku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Prilikom ulaska u Veliku Britaniju putničkim vozilima, odnosno kamionima preko kanala Lamanš (brodom ili tunelom) trebalo bi preduzeti ozbiljne mere predostrožnosti kako bi se sprečili pokušaji ilegalnih migranata da provalama u vozila na nezakonit način uđu u Veliku Britaniju. Propisana je odgovornost vlasnika, odnosno vozača motornih vozila, kao i transportnih kompanija kada su u pitanju teretna vozila i visoke novčane kazne, koje se kreću do 2.000,00 GBP za svakog pronađenog ilegalnog migranta.

Uputstva Home Office kako osigurati vozila radi sprečavanja ilegalnih migracija dostupna su na: https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration.

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Ulazak u Veliku Britaniju je moguć samo sa prethodno pribavljenom vizom. Vize ili turističke propusnice se ne mogu dobiti na graničnim prelazima.

Građanima Srbije potrebna je viza i prilikom tranzita, čak i kada ne prolaze kroz pasošku kontrolu, već odmah nastavljaju putovanje (Direct Airside Transit Visa).

Izuzetak od obaveze pribavljanja tranzitne vize postoji za lica koja imaju sve potrebne dokumente, vizu za zemlju krajnje destinacije i nastavljaju putovanje vazdušnim putem u roku od 24 časa, i to samo ukoliko istovremeno poseduju i jedan od sledećih dokumenata:

 • važeću vizu (uključujući i tranzitnu) za ulazak u Australiju, Kanadu, Novi Zeland ili SAD i važeću avionsku kartu za putovanje iz tih zemalja u druge zemlje;
 • važeću avio kartu za putovanje preko UK na putu iz Australije, Kanade, Novog Zelanda ili SAD u drugu zemlju, ukoliko putnik u tranzitu ne prolazi preko UK više od šest meseci od datuma kada je poslednji put sa važećom vizom boravio u ovim zemljama (uključujući i tranzit);
 • važeću Stalnu boravišnu kartu USA I-551 izdatu posle 21.04.1998;
 • važeću Stalnu boravišnu kartu Kanade izdatu posle 28.06.2002;
 • važeću jedinstvenu D vizu za ulazak u neku od zemalja EEZ;
 • važeću jedinstvenu dozvolu boravka izdatu od zemlje EEZ;

Za detalje pogledati:  www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

 • Za ulazak u Veliku Britaniju državljanima Srbije nije potreban dokaz o vakcinaciji.
 • Diskreciono je pravo imigracionog službenika UK da odbije ulazak u Veliku Britaniju licu za koje ima razloga da sumnja da dolazi sa ciljem zbog koga mu je viza izdata.
 • Unošenje i iznošenje novca u gotovini do 10.000 evra ne podleže dokazivanju porekla, a uz dokaz o podizanju novca iz banke, moguće je nositi i veću količinu;
 • Unošenje akciznih roba dozvoljeno je do količine koja se razumno može smatrati da je za ličnu upotrebu (uobičajeno litar pića i boks cigareta). Unos mesa, mlečnih proizvoda i meda nije dozvoljen.
 • Unos oružja u UK moguć je samo radi učešća na takmičenjima i po prethodno pribavljenoj dozvoli policije, koju pribavlja organizator takmičenja.
 • Životinje koje se unose u UK moraju posedovati odgovarajući «pasoš», čip po ISO standardu (pets), ne smeju 6 meseci pre toga boraviti ni u jednoj od država izvan EU ili sa liste izuzetih zemalja, a ukoliko se leče od krpelja ili pantljičare potrebno je da su poslednju terapiju primile najkasnije 48 časova pre putovanja.Detaljnije informacije mogu se dobiti preko www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs ili mailom helpline@defra.gsi.gov.uk
 • Preporučljivo je izbegavati svaki fizički kontakt ili započinjanje razgovora sa decom, deljenje komplimenata roditeljima, slikanje dece i sl.
 • Izbegavati neproverene firme i ponude koje izgledaju suviše povoljno. Novac  za usluge nikada ne uplaćivati na privatne račune niti slati na ime preko agencija za transfer novca.
 • Savetuje se ekstremna opreznost prilikom kupovine preko interneta ili na ulici, posebno kada prodavac nudi nerealne cene, insistira na ekskluzivnosti ponude ili brzini uplate.
 • Konzularna zaštita: U Londonu se nalazi Ambasada Republike Srbije, 28 Belgrave Square, London SW1X 8QB,  tel. +44 207 235 90 49, faks: +44 207 235 7092, e-mail: london@serbianembassy.org.uk“> london@serbianembassy.org.uk
Srbija-Velika Britanija i Severna Irska

Srbija-Velika Britanija i Severna Irska udaljenost

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com