Utvrđivanje državljanstva

Utvrđivanje državljanstva

 član 44. Zakona glasi:

Za lice koje je steklo državljanstvo Republike Srbije a nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vođene po dosadašnjim propisima, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove utvrdiće državljanstvo tog lica na njegov zahtev, odnosno na zahtev nadležnog organa koji vodi postupak u vezi sa ostvarivanjem prava lica ili po službenoj dužnosti.

O utvrđivanju državljanstva Republike Srbije ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove donosi rešenje.

Lice za koje je utvrđeno državljanstvo Republike Srbije upisuje se u evidenciju državljana Republike Srbije koja se vodi po odredbama ovog zakona.

Uz zahtev za utvrđivanje podnosilac prilaže:

a) dokaz da nije upisan u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije (po mestu rođenja podnosioca zahteva, odnosno mestu upisa roditelja u knjigu državljana ili prebivališta njegovih roditelja);
b) izvod iz matične knjige rođenih;
v) uverenje o državljanstvu za roditelje koje sadrži klauzulu o osnovu i datumu upisa u evidenciju državljana Republike Srbije koje se izdaje na osnovu evidencije koja je vođena prema ranijim zakonima;
g) izvod iz matične knjige venčanih za roditelje;
d) izvod iz matične knjige venčanin;
đ) dokument kojim dokazuje pretpostavku državljanstva (pasoš, vojna knjižica, itd);
e) dokaz o uplaćenoj taksi.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com