Ukinuta zabrana ulaska u Republiku Srbiju

Ukinuta zabrana ulaska u Republiku Srbiju

Za ulazak u Republiku Srbiju više nije potrebna posebna saglasnost/dozvola za ulazak državljana Republike Srbije i stranih državljana. Time je prelazak granice Republike Srbije vraćen u uobičajen režim.

Svim licima koja ulaze u Republiku Srbiju – umesto ranijih mera izolacije i obaveze posedovanja negativnog PCR testa – prilikom pasoške kontrole se uručuje pismeno obaveštenje – zdravstveno upozorenje, dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID -19.

Strani državljani, kojima je rok važenja privremenog boravka u Republici Srbiji istekao nakon dana proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji zbog epidemije zarazne bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS-CoV-2, mogu ući u Republiku Srbiju najkasnije do 01.07.2020. godine i zakonito podneti zahtev za produženje privremenog boravka u roku od 30 dana od dana ulaska u Republiku Srbiju. S tim u vezi, smatraće se da je privremeni boravak ove kategorije stranih državljana (kojima je dozvola privremenog boravka u Republici Srbiji istekla dok su boravili u inostranstvu) važeći u trenutku ulaska u Republiku Srbiju, a da je do okončanja postupaka po podnetom zahtevu za produženje privremenog boravka strani državljanin zakonito u Republici Srbiji.

Ovom odlukom propisano je i da se svim licima kojima je prilikom ulaska u Republiku Srbiju, u skladu sa ranije važećim propisom, određena mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla, danom stupanja na snagu ove odluke izrečena mera obustavlja od daljeg izvršenja.

Vlada Srbije je donela Odluku o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju kao i Odluku o prestanku važenja Odluke o zatvaranju graničnih prelaza.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com