Tranzitni vizni režim u avionskom saobraćaju

Poslao/la

Aviokompanije koje posluju po tradicionalnim principima nude putnicima konekcije.

Što je veća aviokompanija to je i broj konekcija koje nudi veći, a uspeh se meri ne samo ukupnim brojem putnika, već i brojem transfernih putnika.

Iako se često koriste izrazi tranzitni i transferni putnici u istom značenju putnika koji presedaju sa jednog leta na drugi to baš i nije ispravna upotreba. Tranzitni putnik je svaki onaj koji prolazi kroz neki aerodrom, ali to ne mora da bude uvek i transferni putnik.

Dosta je putnika koji ne napuštaju avion, ako se radi o tehničkom ili komercijalnom međusletanju. Oni putnici koji pak dolete jednim letom, a nastavljaju put sa istog aerodroma drugim letom su transferni putnici, tj. oni obavljaju transfer sa leta na let. Oni se u komercijalnom smislu sa aspekta aviokompanija i aerodroma računaju kao posebna kategorija i njima se pridaje ogroman značaj.

Veliki broj transfernih putnika je ključ uspeha aviokompanija koje posluju po tradicionalnom principu. U Srbiji imamo interesantnu situaciju da je broj transfernih putnika koje beleži Air Serbia znatno povećan u odnosu na prethodni period. Ovo je veoma značajno i za razvoj kompanije, ali i samog aerodroma koji dobija na značaju, postaje čvorište (hab, engl. hub) i od njega se sve više očekuje da razvija sve više sopstvenu tranzitnu zonu, pošto ona postaje sve posećenija i u njoj boravi sve više putnika, koji tu provode vreme između letova.

Transferni putnici jesu putnici u tranzitu, u smislu da se oni nalaze u tranzitnoj zoni i da ovu zonu koriste i za dolazak i za odlazak sa aerodroma, te obično nemaju potrebu da napuštaju aerodromski terminal i da izlaze „napolje“, tj. da ulaze na teritoriju strane države.

Aerodromske tranzitne zone su pogranična područja

U pravnom smislu to su eksteritorije u zemljama gde se nalaze i delovanje lokalnih zakona i policije je u njima ograničeno u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima.

Uobičajeno je da putnici iz jedne zemlje koji prolaze kroz tranzitnu aerodromsku zonu na aerodromu druge zemlje na svom putu ka trećoj zemlji ne treba da poseduju nikakvu vizu za drugu zemlju. Izuzetak od ovog pravila je kada transfer na drugi let zahteva napuštanje tranzitne zone zbog promene terminala, npr. ili nekog drugog razloga ili kada je vizni režim zemlje izuzetno strog da ne dozvoljava nikakve transfere.

Postoje države koje imaju veoma stroge vizne režime, da zahtevaju od putnika koji se nalaze u avionu koji ima tehničko sletanje da poseduju tranzitne vize. SAD i Kanada su takve, ali sva sreća ove zemlje su izuzetno retko tranzitne prema drugim državama, osim jedna prema drugoj.

SAD mogu biti tranzitna zemlja za destinacije prema Južnoj i Centralnoj Americi ili Kanadi i tada putnik osim vize zemlje u koju putuje mora da poseduje i tranzitnu američku vizu, čak iako ne menja avion u SAD, već njegov avion ima samo tehničko sletanje. Proces dobijanja tranzitne vize je identičan kao i za standardnu turističku vizu, s tim da je potrebno u pasošu imati i vizu za krajnju destinaciju.

Veoma strog vizni režim ima i Novi Zeland, koji je obično tranzitna zemlja na putovanju ka Pacifičkim ostrvima ili ređe ka Australiji. Za svaki boravak u tranzitnoj zoni na aerodromima u ovoj udaljenoj ostrvskoj zemlji potrebna je tranzitna viza, bez obzira na to koja je krajnja destinacija putnika i bez obzira na to što on ne planira da napušta tranzitnu zonu.

Sličan vizni režim poseduje i Australija koja zahteva tranzitnu vizu makar putnik samo boravio u tranzitnoj zoni. Ali, za razliku od Novog Zelanda ova država besplatno izdaje tranzitnu vizu uz posedovanje svih neophodnih dokumenata.

Neobičan vizni režim za tranzitne putnike ima i Velika Britanija. Ova država zajedno sa Republikom Irskom i ostrvom Man ima slobodu kretanja, pa zbog toga putnicima koji preko njene teritorije putuju do Irske ili teritorije ostrva Man traži boravišnu vizu. U ovim slučajevima nije dovoljna tranzitna viza, koja se inače traži za sve ostale destinacije.

Izuzetak od ovog pravila može biti putovanje ka SAD, Kanadi, Australiji ili Novom Zelandu. Putnik koji poseduje vize za ove zemlje ne treba da pribavlja i tranzitnu vizu za Veliku Britaniju, ako putuje preko njenih aerodroma. Međutim, Britanci su u uputstvima putnicima naveli da pogranična policija ima diskreciono pravo da odbije putnika bez tranzitne vize.

Druge države nemaju posebna pravila i ograničenja za vlasnike srpskog pasoša. Ako nije posebno naglašeno tranzit na aerodromima ne zahteva tranzitnu vizu ako se ne napušta tranzitna zona. Međutim, ako putnik ima potrebu da napusti tranzitnu zonu ili želi da napravi zadržavanje (stop over) onda on mora da pribavi i posebnu boravišnu vizu.

Arapske zemlje koje su poslednjih godina sve značajnija čvorišta u međunarodnom vazdušnom saobraćaju nude brojne turističke pakete tranzitnim putnicima. Svi koji lete preko Dohe (Katar) ili Abu Dabija i Dubaija (UAE) mogu da posredstvom aviokompanije nabave turističku vizu za kraći boravak i to im omogućava da na svom putovanju naprave lepu pauzu i obiđu ove gradove.

zatvori

Važne napomene!

Tekst je ilustrativni (Travelmagazine) i informacije iznete u njemu se odnose na vlasnike pasoša Republike Srbije. Nijednu informaciju iz teksta ne treba koristiti za planiranje putovanja. O viznom režimu zemlje u koju putujete ili zemlje preko koje tranzitirate obavezno se raspitajte na zvaničnom mestu – u konzulatima, na sajtovima imigracionih vlasti tih zemalja ili kod Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije. Možete i na sajtu KoZnaZna, gde se vizni režim redovno ažurira.

Transfer preko zemalja koje ne traže vize našim državljanima može biti nezgodan, posebno ukoliko je pauza između dva leta duža. Putnici bi mogli pomisliti da jednostavno mogu da obiđu grad u kome obavljaju transfer, te mogu napustiti aerodrom. Treba dobro proveriti povezanost aerodroma sa gradom, vreme potrebno za dolazak do grada i obilazak i što je najvažnije ne sme se zaboraviti da je u povratku na naredni let obavezno proći sve aerodromske procedure ponovo. Zato oprezno!

Blog Post Lokacija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Domen registrovan 2008. godine!
Domen Dijetica registrovan je januara 2008. godine!
Domen Avionom za poslovanje u vezi turizma
Domen za poslovanje pri rentiranju iznajmljivanju
Domen za poslovanje iz oblasti Medija TV Informacija Marketinga
www.koznazna.com
www.dijetica.com
www.avionom.com
www.rentiranje.com
www.eumediagroup.com
3000 €
2000 €
1000 €
1000 €
1000 €