Titu ađutant priklještio ruku!

Titu ađutant priklještio ruku!

Dok je Josip Broz Tito izlazio iz automobila, njegov ađutant je izašao sa suvozačevog sedišta i zalupio vrata. Tito je viknuo, a ađutant je brzo otvorio vrata i oslobodio prste maršala.

Tokom zvanične posete Švedskoj 1976, desio se jedan nesvakidašnji incident, koji je ostao zabeležen okom kamere. Dok je Josip Broz Tito izlazio iz automobila, njegov ađutant je izašao sa suvozačevog sedišta i zalupio vrata. Tom prilikom je Titu priklještio prste ruku, na šta je ovaj viknuo, a ađutant je brzo otvorio vrata i oslobodio prste maršala.

Tito je ađutanta nekoliko sekundi prekorno gledao, a zatim mirno nastavio ka domaćinima premijeru Švedske Olafu Palmeu i njegovoj supruzi. Na snimku se vidi kako se oni smeju, dok ađutant nemo i zbunjeno posmatra scenu.

Kasnije tokom zvaničnog susreta, Tito je svojim domaćinima još jednom pokazao šta mu se desilo tokom izlaska iz automobila.

O Mona Lisa

Podržavam sajtove: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com