Švajcarska u Šengenu od decembra 2008. godine

Švajcarska u Šengenu od decembra 2008. godine

Građani Srbije, koji žive u Švajcarskoj, od decembtra ove godine, moći će da putuju bez viza u šengeske zemlje

Dugo očekivani zakon da Švajcarska najzad, bude deo šengenskog sistema, na opšta zadovoljstva svih migranata, koji žive i rade u ovoj alpskoj zemlji, a čije zemlje nisu obuhvaćene šengeskim sporazumom, konačno će početi da se primenjuje od decembra ove godine.U Švajcarskoj  živi oko pola miliona stranaca. Da bi posetili neku od zemalja Evropske unije, potrebna im je viza.

To je povezano sa mnogo birokratskog rada i nepotrebnog trošenja novca i vremena.Sa ovom izmenom zakona se štedi vreme i novac jer vize od decembra meseca ove godine, neće biti više potrebne gradjanima koji poseduju tzv. švajcarski ausvajs B i C.

Oni će moći bez viza da putuju u sve EU zemlje (izuzev Velike Britanije i Irske) i da se zadrže u njima, najduže 3 meseca u roku od 6 meseci. To praktično znači ako neki tehničar srpskog porekla, koji poseduje ausvajs B ili C mora poslom da otputuje i popravi neku mašinu u Nemačkoj, ne mora više da poseduje njihovu vizu, da bi bez problema tamo putovao.
Ako neke turističke grupe, poslovni ljudi ili pojedinac budu želeli da dodju u Švajcarsku, moraju predati svoja dokumenta za CH vizu(koja je šengeska) i moraju doći prvo u Švajcarsku, pa tek onda mogu da putuju u ostale zemlje EU i to najduže na tri meseca.

Precizni Švajcarci smatraju da se time štedi na vremenu pravljenja šengeskih + CH viza, a posetioci štede i vreme i novac. Svoj prosperitet u svemu ovome vidi i hotelesko udruženje, koje novim zakonom očekuje prosperitet svoje branše.
Na granicama neće više biti graničara, već samo carinika (ako treba neko nešto da prijavi). Neće biti više kontrola kao do sada,  već će se kontrolisati po sistemu slučajnog izbora,  medjutim policija će imati pravo da u pograničnim zonama,  vrši veću kontrolu,  kao što je to slučaj i u drugim EU zemljama (Zollwache).

Do 2009 godine, aprila meseca, postojaće kontrola pasoša na graničnim prelazima, na aerodromu,  za putnike koji nisu iz zemalja Evropske unije.

SIS (Schengener Informationssystem)
Taj sistem informacija radi od 14.avgusta i biće do decembra nadgledan od strane drugih zemalje EU, kako bi se utvrdilo da li dobro funkcioniše. Sistem sadrži do sada 12 miliona podataka o nestalim i traženim osobama (od strane policije),  prijavljenim nestalim stvarima i automobilima. On pogoduje bržoj razmeni podataka i povećava mogućnost svake zemlje šengena da dođe do što preciznijih podataka. Prvi dan rada SIS-a pokazao je pozitivne rezultate.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com