Srpska dijaspora

Srpska dijaspora

Procenjuje se da dijaspora Srbije danas broji oko 4,4 miliona ljudi.

Od tog broja, oko milion i po su državljani Srbije, pri čemu značajan broj poseduje i državljanstvo zemalja imigracije.

Računa se da u rasejanju deluje preko 1.300 najrazličitijih asocijacija koje okupljaju naše ljude na svih pet kontinenata, a najviše u zemljama Evropske Unije, Severnoj Americi i Australiji.

Srbija tako spada u red zemalja sa izuzetno brojnom dijasporom. Sveobuhvatan popis pripadnika naše dijaspore nikada nije izvršen. Nakon demokratskih promena u matici, dijaspora želi da aktivno i ravnopravno učestvuje u političkom, društvenom i ekonomskom životu matice i da se uključi u njenu obnovu i razvoj.

Ciljevi politike Srbije prema dijaspori su: očuvanje njenog nacionalnog i kulturnog identiteta; unapređenje privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih sportskih i drugih veza između dijaspore i matice; podsticanje i usmeravanje stručnih i finansijskih potencijala dijaspore na bazi partnerstva dijaspore i matice u cilju ekonomskog razvoja otadžbine.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com