SAD – vize

SAD – vize

Unapred napravite plan putovanja. To bi vam omogućilo da podnesete molbu za vizu nedeljama, pa čak i mesecima pre planiranog odlaska u SAD.

Preporuka Ambasade SAD je da ne kupujete avionsku kartu dok nemate vizu u pasošu. Prilikom intervjua za vizu, avionska karta vam nije potrebna.

Morate biti svesni činjenice da viza ne garantuje da ćete ući u Sjedinjene Američke Države. Službenici Ministarstva za nacionalnu bezbednost (DHS) mogu da vam ne dozvole ulazak, ili ograniče vreme boravka u SAD.

Državljanin Srbije koji želi da uđe u SAD prethodno mora da dobije vizu:

– neuseljeničku za privremeni ili
– useljeničku za stalni boravak.

Zahtevani tip vize je definisan Imigracionim zakonom i odnosi se na svrhu putovanja.

Posedovanje američke vize daje vam mogućnost da otputujete do aerodroma ili bilo kog dugog graničnog prelaza u SAD i zatražite ulazak od službenika Ministarstva nacionalne bezbedonosti (DHS), Carine i pogranične policije (CBP).

Iako vam posedovanje vize ne garantuje ulazak u SAD, ipak to pokazuje da je konzul u Američkoj ambasadi u inostranstvu utvrdio da ste podobni da zatražite ulazak u određene svrhe.

Službenici DHS/CBP, čuvari nacionalnih granica, odlučuju o ulasku putnika u SAD određujući status i dužinu boravka. DHS je takođe odgovoran za imigracione stvari dok ste u SAD.

Neuseljeničke vize / PRIVREMENI BORAVAK

Neuseljeničke vize izdaju se osobama koje imaju stalni boravak van SAD, a žele da privremeno putuju u SAD – turistički, poslovno, zbog privremenog zaposlenja, da studiraju, ili zbog medicinskog tretmana.

Useljeničke vize / STALNI BORAVAK

Useljeničke vize su namenjene onima koji žele stalno boravište u Sjedinjenim Američkim Državama, a na osnovu određenih porodičnih veza sa američkim građanima, ili osobama sa stalnim prebivalištem u SAD, ili im se nudi posao.

Na osnovu američkog Zakona o Useljenju i naturalizaciji (INA) useljenici su podeljeni u dve osnovne kategorije:

–  oni koji mogu ostvariti svoje pravo na useljenje bez numeričkog ograničenja, i
–   one za koje postoji godišnja kvota u vezi sa brojem useljenika.

Ova druga kategorija se dalje deli na one koji se useljevaju na osnovu porodičnih veza, na osnovu stalnog zaposlenja i na osnovu lutrijskog programa. U kategoriji bez numeričkog ograničenja pravo na useljenje imaju osobe koje su u srodstvu u prvom kolenu sa američkim državljaninom (supružnik i maloletna deca američkog državljanina, roditelj američkog državljanina, ukoliko je američki državljanina stariji od 21 godine), kao i useljenici povratnici (useljenici koji su ranije živeli u SAD i imali stalan boravak, ali su bili prinuđeni višom silom, ne svojom odlukom, da ostanu van SAD-a duže od jedne godine).

Kako bi vam olakšali postavili smo linkove sa naslovima ka Američkoj Ambasadi u Beogradu.

Pitanja su ujedno i linkovi. Klikom na iste dobićete pravu i jedinu informaciju vezanu za SAD vize:

VIZE

 

 

Neuseljeničke vize

Kako podneti zahtev
Često postavljana pitanja
Turističke i poslovne vize
Studentske, akademske, i iztraživačke vize
Program razmene
Letnji poslovi u SAD
Tranzitna viza (C)
Članovi posade
Medijski radnici
Radnici na privremenom radu
Trgovci i investitori
Urgentna putovanja
Medicinski tretman u SAD
Taksa za podnošenje zahteva za vizu
Odbijanje zahteva za vizu

Useljeničke vize

Dokumenti potrebni pri podnošenju molbe za dobijanje vize
Direktni srodnici
Vize sponzorisane od strane familije
Vize na osnovu zaposlenja
DV lutrijske vize
I-130 molbe
Povratnici rezidenti
Vereničke vize

USCIS formulary – OBRASCI USELJENIČKIH VIZA:

–  I-130 – Petition for Alien Relative
G-325A Biographic Information
I-864 Affidavit of Suipport
I-864A Contract Between Sponsor and Household Member

Takse za izdavanje viza
Odbijanje zahteva za vizu
Kako do Ambasade SAD u Beogradu
Izjava o uslugama

Sajt stranica za učestvovanje u:

DV lutrijske vize (za Zelenu kartu)
Sajt stranica za proveru da li ste izabrani za dobijanje Zelene karte

Učešće u ovom program je besplatno, pa treba izbegavati mnogobrojne agencije koje naplaćuju usluge za aplikacije.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com