Rok za zamenu stare vozačke dozvole

Rok za zamenu stare vozačke dozvole

Ako ste među onima koji još uvek imaju staru, papirnatu, vozačku dozvolu, ne čekajte više, već je zamenite na vreme, kako biste izbegli gužve.

Zahtev je moguće podneti i preko Interneta, ali samo ako imate kartični čitač, podseća u svom tesktu sajt Polovni automobili.

Nove vozačke dozvole (u formi kreditne kartice) počele su da se izdaju u januaru 2011, a bilo je predviđeno da krajnji rok za zamenu starih bude 10. jun 2014. godine.

Do maja 2014. izdato je oko 2.155.000 novih, pri čemu je u tom trenutku još oko 3.385.000 vozača posedovalo staru dozvolu. Stoga je odlučeno da se rok za zamenu produži za još tri godine, odnosno do 10. juna 2017. godine.

Neophodna dokumenta

Od dokumentacije potrebna vam je samo stara vozačka dozvola i lična karta. Međutim, ukoliko je vozaču stara dozvola izdata na period manji od 10 godina zbog zdravstvenih razloga ili ako je reč o vozaču starijem od 65 godina, neophodno je da priloži i novo lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za kategoriju (ili kategorije) za koje podnosi zahtev, pri čemu uverenje ne sme da bude starije od šest meseci.

Takođe, vozačima koji u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine, a može i na kraće, na osnovu nalaza i mišljenja lekara.

Koliko košta nova dozvola?

Primalac uplate: Suma:
Zavod za izradu novčanica i kovanog novca 255 din
MUP Republike Srbije 621 din
Administrativna taksa 700 din
Ukupno: 1.576 din

Na ovaj iznos treba dodati troškove provizije za plaćanje u pošti ili banci.

Zamena dozvole preko interneta

Ova usluga omogućava vam da ne dolazite dva puta u policijsku stanicu da biste izvršili zamenu vozačke dozvole, već da elektronskim putem podnesete zahtev i da istim putem u svako doba možete da vidite u kakvom je statusu vaš zahtev.

Ovo je adresa Internet stranice na kojoj možete podneti zahtev elektronskim putem.

Dobro pročitajte i pratite uputstva da biste uštedeli vreme i sačuvali nerve.

Kada nova vozačka dozvola bude izrađena, dobićete informaciju da se vozačka dozvola nalazi u određenoj policijskoj stanici na osnovu vašeg mesta prebivališta. To znači da tek po dobijanju ove informacije možete da dođete u policijsku stanicu i preuzmete novu vozačku dozvolu.

Ograničenja

Međutim, ne može svako da koristi ovu uslugu. Uslovi su sledeći:

  1. Morate da imate ličnu kartu sa čipom
  2. Neophodno je da posedujete čitač kartičnih dokumenata (može da se kupi za 1.300-1.500 din)
  3. Ukoliko posedujete stranu vozačku dozvolu, ne možete da podnesete zahtev preko Interneta
  4. Ukoliko imate preko 65 godina, ne možete da podnesete zahtev preko interneta
  5. Ukoliko vam je u dozvolu upisano neko ograničenje po pitanju zdravstvene sposobnosti, takođe ne možete da podnesete zahtev preko Interneta

Biometrijska lična karta sa čipom je obavezna iz dva razloga. Kao prvo, samo na taj način možete da se autentifikujete (predstavite) informacionom sistemu, nakon čega se iz lične karte preuzimaju neophodni podaci, a u slučaju da sistem traži PIN broj (lozinku), morate da ga znate. Naime, prilikom preuzimanja lične karte sa čipom dobili ste zaštićen koverat sa svojim PIN brojem.

Drugi razlog je taj što ova elektronska usluga omogućava preuzimanje fotografije iz lične karte, koja će se koristiti i za vozačku dozvolu.

Ova mogućnost je vozačima starijim od 65 godina i onima sa nekim zdravstvenim ograničenjem uskraćena zbog toga što oni moraju da lekarska uverenja dostave direktno u policijsku stanicu.

Plaćanje je omogućeno isključivo kroz objedinjenu naplatu taksi, što znači da će biti generisana jednistvena uplatnica čije plaćanje možete da izvršite na šalterima banaka ili pošte, kao i preko elektronskog bankarstva.

Tek nakon što uplata bude evidentirana od strane Uprave za trezor Ministarstva finansija, zahtev se prosleđuje MUP-u na obradu.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com