Na Portalu Avionom.com omogućeno je da se predstavljaju firme, kompanije, sajtovi, servisi, usluge… preko listinga sa različitim funkcijama, karakteristikama i mogućnostima.

Postoje tri osnovna tipa listinga:

  • besplatni listing
  • plus listing
  • izdvojeni listing

Besplatni listing

Besplatni listing samo sa jednim poljem gde upisujete sav opis i sve podatke. Bez ikakvih dodatnih opcija, nema slike, nema linka ka sajtu, nema posebnih polja za unos adrese i kontakt podataka, ne prikazuje se na mapi, pojavljuje se na dnu stranica za kategoriju i lokaciju

Plus listing – 30 €/god

Napredniji tip listinga, ima sve što ima osnovni listing plus foto galerija, radno vreme, dodatne karakteristike i istaknute usluge, linkovi ka socijalnim mrežama… Ovaj tip listinga prikazuje se na vrhu stranica iznad listinga osnovnog tipa.

Izdvojeni listing – 50 €/god

Ovaj listing ima sve funkcije plus listinga, a pored toga pojavljuje se u rotaciji na svim stranicama sajta u sekcijama izdvojeni listinzi. Na stranicama kategorija i lokacija nalazi se na vrhu iznad svih ostalih listinga.