Rastu li ćelije mozga i kod odraslih

Rastu li ćelije mozga i kod odraslih

Tim istraživača je objavio monumentalno otkriće da ćelije mozga kod odraslih nastavljaju da rastu što je u kontradikciji sa prethodnim teorijama.

Ovo otkriće negira tradicionalno verovanje da su ćelije mozga, ili neuroni uglavnom statični i da ne mogu da menjaju svoju strukturu.

Studija je pokazala da su delovi nervne ćelije dendriti još uvek fizički promenjivi. Dendriti provode električne signale primljene od drugih neurona do tela nervne ćelije.

Promene se u neuronu dešavaju u relativno kratkom periodu a odnose se na njihov rast. Neke promene su bile dramatične gledano u standardima jednog neurona, jedan dendrit se za manje od dve nedelje produžio za 90 mikrona, tj. više nego je udvostručio svoju dužinu.

Neuroni komuniciraju jedni sa drugima razmenom električnih ili hemijskih signala preko malih prolaza nazvanih sinapse. Signali mogu biti uzbuđujući ili inhibitorni, što prouzrokuje povećanje ili smanjenje aktivnosti tog određenog neurona.

Eksikarorni piramidalni neuroni nisu pokazali nikakve strukturalne promene dok grupa inhibitornih neurona nazvanih interneuroni jeste . 14% interneurona je pokazalo strukturalne promene. U proseku 20 do 30% neurona u neokorteksu, delu mozga odgovornog za više funkcije kao što su razmišljanje je sagrađena od inhibitornih interneurona. Veruje se da ovi neuroni igraju važnu ulogu u regulisanju aktivnosti mozga odlažući ili blokirajući signale eksikatornoh neurona a oni imaju sposobnost rasta.

Znajući da su neuroni u stanju da rastu u mozgu odraslih osoba daje nam šansu da pojačamo proces i proučimo pod kojim uslovima, genetika, senzori ili nešto drugo mogu podstaći njihov rast.

Ovo otkriće znači da će možda jednog dana biti moguće odgajati nove ćelije koje će zameniti nervne ćelije oštećene bolešću ili povredom.

Dok su se naučnici fokusirali uglavnom na pokušaj da regenerišu oštećene dugačke neuone kičmenog stuba usled bolesti ili povrede , novo otkriće predlaže da se fokusiraju na deo nervne ćelije, dendron. Dendrin čija reč potiče od Grčke reči-drvo je razgranati deo nervne ćelije koja provodi električnu stimulaciju u ćelijsko telo a ima sposobnost da dalje raste i kod odraslih osoba.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com