Prestanak državljanstva Republike Srbije odricanjem

Prestanak državljanstva Republike Srbije odricanjem

 član 33. Zakona koji glasi:

Punoletni državljanin Republike Srbije koji je rođen i živi u inostranstvu, a ima strano državljanstvo može se do navršene 25. godine života odreći državljanstva Republike Srbije.

U pogledu odricanja od državljanstva deteta do navršene 18. godine života shodno se primenjuju odredbe člana 30. ovog zakona.

Uz izjavu o odricanju podnosilac prilaže:

a) izvod iz matične knjige rođenih;
b) dokaz o državljanstvu Republike Srbije:
♦ uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci, ili
♦ izvod iz matične knjige jugoslovenskih državljana koja se vodila u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, izdat u skladu sa Zakonom, ili
♦ izvod iz matične knjige rođenih u kome je u skladu sa Zakonom upisana činjenica o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci, ili
♦ pasoš Republike Srbije.

v) uverenje ili drugi dokaz o stranom državljanstvu;
g) dokaz o prebivalištu u inostranstvu (lična karta ili druga isprava nadležnog inostranog organa sa adresom prebivališta u inostranstvu);
d) dokaz o uplaćenoj taksi.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com