Oprez pri biranju aranžmana

Oprez pri biranju aranžmana

Gordana Radosavljević, pomoćnik ministra turizma – Građani treba dobro da provere agenciju, naročito njenu likvidnost

Neprijatnosti koje su doživeli putnici agencije “Džet set” obeležile su početak ovogodišnje turističke sezone. Kako da se građani zaštite od nesavesnih vlasnika agencija, najvažnije je pitanje za turističke inspektore.

– Najbolji način da se putnici zaštite jeste taj da se dobro informišu – kaže Gordana Radosavljević, pomoćnik ministra za turizam. – Trebalo bi da dobro prouče program putovanja i obaveštenje o garanciji i da sve zahteve unesu u ugovor o putovanju. Usmene informacije nisu obavezujuće za agenciju.

Čime treba da se rukovode putnici prilikom odabira agencije?

– Prilikom izbora smeštaja, korisno je da putem interneta provere informacije iz programa putovanja. Takođe, preporučujemo da se proveri sama turistička agencija. Na sajtu Agencije za privredne registre treba proveriti da li je agencija aktivna i koliko dugo se bavi ovim poslom. Na sajtu Narodne banke Srbije treba proveriti likvidnost, kako bi izbegli agencije koje imaju finansijske probleme.

Proteklih godina bilo je problema sa subagentima koji nisu uplaćivali organizatorima putovanja novac od putnika?

– Putnici treba da znaju ko je organizator putovanja, da na programu pogledaju ime i broj licence, jer je samo organizator odgovoran za realizaciju putovanja, a ne posrednik.

– Sa potvrdom o putovanju koje su uplatili, moraju od agencije da dobiju opšte uslove putovanja i program sa obaveštenjem o garanciji. Pre putovanja moraju da dobiju ime, broj telefona i druge podatke o lokalnom predstavniku agencije, a te podatke treba da imaju kod sebe.

– Nije obaveza, ali je u interesu putnika da pribave polisu zdravstvenog osiguranja zbog visokih cena lekarskih usluga u inostranstvu.

Ukoliko dođe do problema na putovanju, šta treba da urade putnici?

– U slučaju bilo kog odstupanja od ugovorenog programa, neophodno je da na licu mesta naprave pisani prigovor predstavniku agencije i pribave moguće dokaze za ugovorene a neizvršene usluge, jer je to osnov za ostvarivanje njihovih prava.

– Putnici treba da znaju da se ugovoreni smeštaj može zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije na teret turističke agencije. Može i niže kategorije, ali je agencija dužna da vrati razliku u ceni.

Kakve agencije treba izbegavati?

– Pošto turistička inspekcija nije nadležna za kontrolu finansijskih obaveza agencija prema partnerima, naša preporuka je i da građani izbegavaju agencije koje su u blokadi.

– Nažalost, ni u jednoj oblasti, pa ni u delatnosti turističkih agencija, nije moguće da se potrošači apsolutno zaštite od posledica koje nastaju usled insolventnosti, odnosno stečaja ili špekulativnog poslovanja.

– Upravo donošenje novih propisa koji regulišu garancije putovanja, koji su stupili na snagu u januaru, obezbeđuju veću zaštitu putnicima i omogućuju da lakše i u punom iznosu budu obeštećeni u slučaju da agencija ne ispuni obećano.

LICENCE

Od početka ove godine turistički inspektori su obavili 488 kontrola turističkih agencija, doneli 33 upravne mere i podneli sudu 45 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

– Do kraja aprila podneto je pet predloga za oduzimanje licence organizatorima turističkih putovanja zbog toga što su otkazivale ugovorena putovanja a nisu putnicima vratile novac u zakonom propisanom roku – kaže Gordana Radosavljević. – Dve agencije su izgubile licencu, za tri agencije je donet zaključak o obustavi postupka, a za jednu je postupak u toku.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com