Objava nadležnih organa Kipra

Objava nadležnih organa Kipra

Odeljenje za matični registar i migracije Kipra obaveštava deo javnosti koji je pogođen ograničenjima letova, koja su uvedena kao mera za suzbijanje širenja virusa KOVID-19, o sledećim procedurama za ulazak državljana trećih zemalja koji su ostali u inostranstvu kao i za repatrijaciju državljana trećih zemalja koji su ostali na Kipru:

  1. Državljani trećih zemalja koji su ostali u inostranstvu a imaju važeću privremenu boravišnu dozvolu za sve kategorije a period od tri meseca u okviru kojeg imaju pravo da ponovo uđu u Republiku je istekao nakon 15.03.2020., što je datum kada su ograničenja u vezi sa letovima i ulaskom u Republiku uvedena, mogu da uđu na Kipar nakon ukidanja ograničenja, bez dodatnih formalnosti. Dodatne uslove za ulazak koje Republika Kipar potencijalno uvede u kontekstu kontrole širenja pandemije obavezno je ispuniti.
  2. Državljani trećih zemalja koji su ostali u inostranstvu nakon 01.01.2020., a čija je dozvola za privremeni boravak istekla 15.03.2020., što je datum kada su ograničenja u vezi sa letovima i ulaskom u Republiku Kipar uvedena, pod uslovom da njihova dozvola ne nosu oznaku „konačno – ne može se obnoviti“, mogu podneta zahtev za dozvolu za ulazak. Zahtev će se razmotriti i doneti odgovarajuća odluka, a ulazak će biti moguć nakon ukidanja ograničenja. Prilikom podnošenja prijave nije potrebno dostaviti uverenje o nekažnjavanju niti lekarska uverenja. Gore navedena lekarska uverenja se ne odnose na neophodne potvrde u vezi sa kontrolom pandemije. Pored toga, moraju se ispuniti svi dodatni uslovi za ulazak koje Republika Kipar potencijalno uvede u vezi sa kontrolom širenja pandemije.
  3. Kada se radi o državljanima trećih zemalja koji su trenutno u poseti na Kipru, a poseduju vizu za ulazak u tu zemlju ili drugu vrstu vize poput šengenske, koja je istekla 15.03.2020., sve dok su ograničenja letova na snazi, oni nisu u obavezi da preduzimaju bilo kakve dalje korake, protiv njih se neće preduzimati mere, niti će biti stavljeni na stop listu (Stop List) po izlasku iz zemlje, pod uslovom da zemlju napuste odmah odnosno u najkraćem roku po ukidanju ograničenja.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com