Nezgode srpskih turista na odmoru: Šta pokriva osiguranje, a šta ne

Nezgode srpskih turista na odmoru: Šta pokriva osiguranje, a šta ne

Prilikom svakog putovanja u inostranstvo, jedna od najvažnijih stavki je uzimanje polise sa putnim osiguranjem sa asistencijom, kako bi tokom putovanja bili obezbeđeni u slučaju nepredviđenih događaja, prevashodno zdravstvenih problema.

Ipak, nedavni slučaj alergijske reakcije srpskog para na Kipru, podsetio nas je na detalje koje obično ne uzimamo u obzir tom prilikom. Zašto je putno osiguranje važno i koje su prednosti i mane, odgovaraju iz Milenijum osiguranja.

Šta je tačno putno osiguranje sa asistencijom?

Ono pruža pokriće troškova koji nastanu u toku ugovorenog perioda osiguranja, a odnose se na usluge medicinske asistencije za slučaj iznenadne bolesti osiguranika ili nesrećnog slučaja za vreme boravka u inostranstvu, kao i usluge hitne medicinske evakuacije, odnosno vraćanja osiguranika u zemlju prebivališta.

Takođe, ovom vrstom polise putnik je osiguran u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, krađe ili gubitka dokumenata, odnosno nezgode na putu, usluge pravne asistencije, kao i štete nastale usled uništenja ili krađe stvari putnika, koje služe za ličnu upotrebu, objašnjavaju u Milenijum osiguranju.

Koliko je važno putno osiguranje, može se videti iz jednog slučaja koji se dogodio pre nekoliko dana, kažu u Milenijum osiguranju.

Koliko košta putno osiguranje?

„Jedan naš osiguranik je ugovorio individualnu polisu za putovanje od 45 dana kod sestre u Švajcarskoj. Osiguran je na 30.000 evra, dok je cena njegove premije iznosila 4.652 dinara. Nažalost doživeo je hitan medicinski problem, pozlilo mu je, doživeo gubitak svesti i pad u kome je zadobio povrede glave. Hitno je transportovan u kantonalnu bolnicu, gde mu je pružena kompletna medicinska pomoć i gde je lečen 9 dana. Srećom, osiguranik se oporavio i regularnim letom vratio u Srbiju. Troškovi lečenja koje je Milenijum osiguranje u ovom slučaju u celosti pokrio iznosi 16.450 švajcarskih franaka, odnosno nešto preko dva miliona dinara i plaća se direktno bolnici, tako da osiguranik nema nikakvih dodatnih troškova. Ovo je dobar primer iz koga se može videti kako za premiju manju od 50 evra, putnik u inostranstvu dobija finansijske garancije koje mu obezbeđuju lečenje u evropskoj državi koja ima jedan od najboljih, ali i najskupljih medicinskih sistema“, navode skorašnji slučaj koji su imali u Milenijum osiguranju, a prenosi Nova.rs.

Upravo je cena premije putnog osiguranja u odnosu na visinu sume na koju je putnik osiguran pokazatelj da je ova vrsta osiguranja vrlo isplativa u slučaju nezgode.

„Pokriće za jednu osobu, za Evropu i putovanje od 10 dana, na osiguranu sumu od 30.000 evra iznosi 1.597 dinara, što nije velik iznos ako se ima u vidu iznos sume na koju ste osigurani. Polisa porodičnog osiguranja za dvoje roditelja i dvoje maloletne dece sa istim pokrićem i dužinom trajanja putovanja iznosila bi 3.644 dinara. Grupna polisa osiguranja za deset punoletnih osoba sa istim pokrićem i dužinom trajanja putovanja iznosila bi 14.228 dinara. Ukoliko je uključeno i pokriće za COVID-19, cena je za oko 25 procenata veća“, navode u Milenijum osiguranju.

Cena polise zavisi od više elemenata ugovora, a pre svega od dužine boravka osiguranika u inostranstvu, destinacije na koju putuje, osigurane sume i rizika koji će biti pokriveni u konkretnom slučaju.

Uslovi osiguranja – na šta treba obratiti pažnju

Ono na šta putnici treba da obrate pažnju prilikom uzimanja putnog osiguranja jesu Uslovi osiguranja, koji se uručuju osiguraniku prilikom sklapanja ugovora. Važno je da se klijent upozna sa tekstom Uslova za osiguranje gde su navedeni osigurani rizici, obaveze osiguravača kao i obaveze osiguranika, instrukcije za postupanje osiguranika ukoliko nastupi nepredviđeni slučaj kao i isključenja i ograničenja, jer nisu apsolutno svi slučajevi osigurani. Na primer, praksa osiguravajućih društva je da alergijske reakcije na Sunce ne ulaze u pokrivene rizike.

Kao i kod svake druge vrste osiguranja i u slučaju putnog se od osiguranika očekuje da učini sve u cilju preventive, a pre svega postupanje po savetima lekara.

„Mi iz Milenijum osiguranja uvek preporučujemo da osiguranik memoriše broj telefona Call centra kome će se javiti u slučaju nastupanja bilo kakvog problema. Savetujemo takođe da osiguranici prate instrukcije dobijene od Call centra, a ne savete drugih putnika ili hotelskog osoblja“, kažu u Milenijum osiguranju.

To znači da u slučaju potrebe za medicinskom pomoći potrebno je da osigurani putnik pozove Call centar koji će u najkraćem roku organizovati medicinsko zbrinjavanje.

U varijanti da u konkretnom letovalištu nema medicinske ustanove koja bi pružila medicinsku pomoć, osiguranje će nadoknaditi i troškove transporta do adekvatne medicinske ustanove. U slučaju da osiguranik kome treba pomoć izabere da se obrati zdravstvenoj ustanovi sa kojom ne postoji saradnja i u koju nije upućen od strane Call centra, obavezan je da snosi troškove lečenja, a po povratku u zemlju treba da se obrati osiguranju u kom je uzeo polisu, sa podnošenjem zahteva za refundaciju troškova predviđenih polisom. U svakom slučaju, u situacijama hitnog bolničkog zbrinjavanja, prilikom prijema u bolnicu osiguranik treba da preda podatke sa svoje polise bolničkom osoblju, kako bi medicinska ustanova preuzela dalju komunikaciju sa osiguravajućom kućom u cilju regulisanja troškova lečenja i organizacije budućeg otpusta i povratka u zemlju.

Najčešće nezgode na putovanjima

Tokom putovanja i letnjih odmora mogu se dogoditi nepredviđene situacije i nezgode koje vam mogu pokvariti odmor.

Najčešće se dešavaju tegobe nastale kao posledica uboda ježa, opekotine od meduza, upale uha, respiratorne infekcije, stomačne tegobe i drugo. Iz tih razloga preporuka jeste da se ugovori polisa putnog osiguranja pre svakog polaska na planirano putovanje, jer će u tom slučaju osiguravajuća kuća pružiti finansijsku i organizacionu podršku i u rešavanju nekih ozbiljnijih situacija, kao što su teže povrede, hospitalizacije, hitne hirurške intervencije u inostranstvu.

U odabiru polise osiguranik treba da se rukovodi i sumom osiguranja koju ugovara i koja je krajnji limit obaveze osiguravajuće kuće, jer je u mnogim državama cena medicinskih usluga mnogo veća nego u Srbiji, trošak koji bi putnik u nedostatku putnog osiguranja morao sam da plati.

O Goxy

Podržavam: www.avionom.com, www.dijetica.com, www.rentiranje.com, www.eumediagroup.com