Mini Šengen zona: Građani Crne Gore, Srbije i Makedonije uživaju u putovanju sa ličnom kartom

Mini Šengen zona: Građani Crne Gore, Srbije i Makedonije uživaju u putovanju sa ličnom kartom

Ovaj tekst je zanimljiv jer određeni broj građana Srbije poseduje i pasoš Republike Hrvatske, pa je ova informacija njima najkorisnija.

Građani Republike Hrvatske, iako ta država nije u sastavu Šengena, samo sa ličnom kartom mogu uči u najviše država u Evropi, a to iz regiona Jugoistočne Evrope, popularnije nazvanog Zapadni Balkan, najmanje mogu državljani Bosne i Hercegovine.

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, 1. jula 2013. godine hrvatski državljani mogu putovati u države članice Evropske unije sa važećom ličnom kartom.

Građani Hrvatske mogu i nakon ulaska te zemlje u EU prelaziti granicu sa Bosnom i Hercegovinom, osim sa pasošem, i sa ličnom kartom. Isto važi i za prelazak granice kod Neumskog koridora.

S druge strane, građanima Bosne i Hercegovine od 1. jula 2013. godine onemogućeno je da u Hrvatsku ulaze sa ličnom kartom, već za to moraju posedovati isključivo biometrijski pasoš.

Istovremeno, ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju prestala je obaveza izdavanja evidencionih kartona za otiskivanje graničnih pečata državljanima Hrvatske prilikom prelaska državne granice, a što je do sada bio slučaj prilikom prelaska državne granice u Sloveniju, Italiju i Mađarsku.

Inače, i pre ulaska u EU, državljani Hrvatske samo sa ličnim kartama mogli su, osim u BiH, ući iu Sloveniju, Mađarsku i Italiju.

Državljani Srbije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom ličnom kartom, odnosno drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo.

Državljani Srbije mogu prelaziti i državnu granicu Makedonije sa važećom biometrijskom ličnom kartom.

Na teritoriji cele Bosne i Hercegovine državljani Srbije mogu ulaziti bez viza i nesmetano boraviti do 90 dana, sa pasošem ili ličnom kartom. To pravo mogu ostvariti na svim graničnim prelazima između Srbije i Bosne i Hercegovine.

Istovremeno, u skladu sa sastankom Jadranske povelje, Albanija, Makedonija i Crna Gora potpisale su sporazum kojim se građanima tih tri zemlje omogućava da iz jedne u drugu zemlju putuju sa pasošima i biometrijskim ličnim kartama. Tako državljani Crne Gore sa ličnim kartama mogu ulaziti u Srbiju, Makedoniju, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu.

I građani Makedonije samo sa ličnim kartama mogu putovati u Albaniju, Srbiju i Crnu Goru. Državljani Albanije samo sa ličnim kartama mogu u Makedoniju i Crnu Goru.

Za razliku od svih ostalih, građani Bosne i Hercegovine sa ličnom kartom mogu putovati samo u Crnu Goru i Srbiju.

Istovremeno, građani Bosne i Hercegovine jedini iz regiona kojima treba viza za putovanje na Kosovo, što nije slučaj sa državljanima Albanije, Makedonije i Crne Gore.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com