Maloletnom licu za vađenje pasoša je potrebno

Maloletnom licu za vađenje pasoša je potrebno

Za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Izuzetno putna isprava će se izdati i bez saglasnosti iz stava 1. ovog člana u sledećim slučajevima:

1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
3. ako je jedan od roditelja umrlo lice;
4. ako je jednom od roditelja odlikom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

MALOLETNOM LICU – KADA SU RODITELJI RAZVEDENI za pasoš je potrebno:

– prisustvo roditelja – staratelja i pisana i (u sudu ili opštini) overena saglasnost drugog roditelja. Ukoliko je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da dođe, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga se dobija potrebni dokument.

– ostali prilozi su isti kao u prethodnom slučaju

– novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com