Lista nedozvoljenih predmeta

Bezbednosti i sigurnosti avio-saobraćaja

Lista nedozvoljenih predmeta

U cilju Vaše i bezbednosti i sigurnosti avio-saobraćaja, putnicima nije dozvoljeno da u obezbeđivano-restriktivnu zonu aerodroma i u vazduhoplov unesu pištolje, vatreno oružje i druge uređaje koji ispaljuju projektile, uređaje za omamljivanje, predmete sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom, alat, tupe predmete, eksplozive i zapaljive materije i naprave.

Takođe, putnicima u predatom prtljagu nije dozvoljeno nošenje eksploziva i zapaljivih supstanci, eksplozivnih naprava kao i naprava čijom se upotrebom mogu izazvati ozbiljne povrede ili mogu predstavljati pretnju po bezbednost.

Detaljan spisak predmeta i materija čije nošenje u ručnom i / ili prtljagu nije dozvoljeno možete pronaći u daljem tekstu.

SPISAK PREDMETA ČIJE UNOŠENjE U OBEZBEĐIVANO-RESTRIKTIVNU ZONU AERODROMA I/ILI VAZDUHOPLOV NIJE DOZVOLjENO

Bez uticaja na ostale propise o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu koji se primenjuju, putnicima nije dozvoljeno da u obezbeđivano-restriktivnu zonu aerodroma i u vazduhoplov unesu sledeće predmete:

  • Pištolje, vatreno oružje i druge uređaje koji ispaljuju projektile
  • Uređaje za omamljivanje
  • Predmete sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom
  • Alat
  • Tupe predmete
  • Eksplozive i zapaljive materije i naprave

Takođe, putnicima u predatom prtljagu nije dozvoljeno nošenje eksploziva i zapaljivih supstanci, eksplozivnih naprava kao i naprava čijom se upotrebom mogu izazvati ozbiljne
povrede ili mogu predstavljati pretnju po bezbednost vazduhoplova.

NAPOMENA:

Spisak predmeta i materijala čije unošenje u obezbeđivano-restriktivnu zonu aerodroma i/ili vazduhoplov nije dozvoljeno podložan je izmenama. Savetujemo da sve informacije o navedenim predmetima i materijalima potražite kod izabranog avio-prevozioca.

 

Pištolji, vatreno oružje i drugi uređaji koji ispaljuju projektile

To su uređaji koji mogu ili bi mogli biti upotrebljeni da izazovu ozbiljne povrede ispaljivanjem projektila, kao što su:

Uredi
Predmeti
Unošenje u ručnom prtljagu
Unošenje u predatom prtljagu
Vatreno oružje svih vrsta kao što su pištolji, revolveri, puške, sačmare…
NE
DA*
Igračke pištolji, replike i imitacije vatrenog oružja za koje se može pomisliti da je pravo
NE
DA*
Sastavni delovi vatrenog oružja, isključujući teleskopske nišane
NE
DA*
Vazdušni i CO2 pištolji, kao što su pištolji sa dijabolama, puške i revolveri
NE
DA*
Signalni pištolji i startni pištolji
NE
DA*
Lukovi, strele i samostreli
NE
DA*
Harpuni i podvodne puške
NE
DA*
Male praćke i katapulti
NE
DA*

* Prevoz navedenih predmeta i materijala moguć je samo ukoliko su ispoštovani međunarodni standardi i  odgovarajući domaći propisi za prevoz navedene vrste predmeta i materijala i primenjene odgovarajuće procedure koje propisuje avio-prevozilac.

Uređaji za omamljivanje

To su uređaji koji su specijalno dizajnirani da onesveste ili parališu protivnika (napadača), kao što su:

Uredi
Predmeti
Unošenje u ručnom prtljagu
Unošenje u predatom prtljagu
Pištolji za izazivanje šoka, pištolji za omamljivanje, tejzeri i palice za omamljivanje NE DA*
Uređaji za omamljivanje i ubijanje životinja NE DA*
Hemikalije za onesposobljavanje, gasovi i sprejevi (kao što su biber sprej, oraščić u spreju, suzavac, kiselina u spreju, sprej za odbijanje životinja…) NE DA

* Prevoz navedenih predmeta i materijala moguć je samo ukoliko su ispoštovani međunarodni standardi i odgovarajući domaći propisi za prevoz navedene vrste predmeta i materijala i primenjene odgovarajuće procedure koje propisuje avio-prevozilac.

Predmeti sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom

To su predmeti sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom koji se mogu koristiti da izazovu ozbiljne povrede, kao što su:

Uredi
Predmeti
Unošenje u ručnom prtljagu
Unošenje u predatom prtljagu
Predmeti namenjeni za sečenje kao što su sekire, sekirice i satare
NE
DA
Sekire i dleta za led
NE
DA
Brijači
NE
DA
Rezači za ambalažu
NE
DA
Noževi i sečiva duža od 6 cm
NE
DA
Makaze sa sečivima dužim od 6 cm (mereno od kraja ušica)
NE
DA
Oprema za borilačke veštine sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom
NE
DA
Mačevi i sablje
NE
DA

Alat

To je alat koji se može koristiti za izazivanje ozbiljnih povreda ili kao pretnja bezbednosti vazduhoplova, kao što su:

Uredi
Predmeti
Unošenje u ručnom prtljagu
Unošenje u predatom prtljagu
Poluge
NE
DA
Bušilice i burgije, uključujući i bežične prenosive bušilice
NE
DA
Alate sa oštricom ili držačem dužim od 6 cm, koji se mogu koristiti kao oružje (kao što su šrafcigeri i dleta)
NE
DA
Testere, uključujući prenosive bežične testere
NE
DA
Lemilice
NE
DA
Pištolji za zakucavanje i pištolji za heftanje
NE
DA*

* Prevoz navedenih predmeta i materijala moguć je samo ukoliko su ispoštovani međunarodni standardi i   odgovarajući domaći propisi za prevoz navedene vrste predmeta i materijala i primenjene odgovarajuće procedure koje propisuje avio-prevozilac.

Eksplozivi i zapaljive materije i naprave

To su eksplozivi i zapaljive materije i naprave koje mogu ili bi mogle biti upotrebljene da izazovu ozbiljne povrede ili da predstavljaju pretnju bezbednost vazduhoplova, kao što su:

Uredi
Predmeti
Unošenje u ručnom prtljagu
Unošenje u predatom prtljagu
Municija
NE
NE*
Eksplozivne kapisle
NE
NE
Detonatori i osigurači
NE
NE
Replike ili imitacije eksplozivnih naprava
NE
NE
Mine, granate i druge eksplozivne vojne naprave
NE
NE
Vatromet i ostala pirotehnika
NE
NE
Dimne kutije i patrone
NE
NE
Dinamit, barut i plastični eksploziv
NE
NE

* Prevoz navedenih predmeta i materijala moguć je samo ukoliko su ispoštovani međunarodni standardi i odgovarajući domaći propisi za prevoz navedene vrste predmeta i materijala i primenjene odgovarajuće procedure koje propisuje avio-prevozilac.

Oznake

Author

Dodaj komentar

Vaša e-pošta je sigurna kod nas.

Your rating for this listing :

Sign In Avionom

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password