Lečenje stranih državljana u zdravstvenim ustanovama u Republici Turskoj

Lečenje stranih državljana u zdravstvenim ustanovama u Republici Turskoj

Mere koje će se preduzeti u vezi sa pacijentima iz međunarodnog zdravstvenog turizma i njihovim pratnjama u zdravstvenim ustanovama u Republici Turskoj

Stvari koje treba uraditi pre putovanja:

Ukoliko su u mogućnosti da to urade u zemlji iz koje dolaze, pacijenti i njihova pratnja treba da urade PCR test na Covid-19 – 48 sati pre putovanja i da ponesu dokument koji pokazuje da su negativni.

Stvari koje treba uraditi tokom putovanja:

Potrebne mere za one koje će putovati avionom

 • Dok ulaze u avion, pacijenti i njihova rodbina koji imaju kliničke simptome COVID-19 (kao što su kašalj ili temperatura) ne treba da budu primijeni u avion.
 • Ukoliko je moguće da urade COVID-19 PCR test u svojoj zemlji, putnici treba da poseduju dokument sa negativnim rezultatom na COVID-19 koji je urađen 48 sati pre polaska.
 • Od trenutka ulaska u avion i tokom celog leta, svim putnicima treba da budu obezbeđene medicinske maske i da budu informisani o potrebi zamene iste kad postanu vlažne. U svakom slučaju maske treba menjati na svaka tri sata. Pre stavljanja nove maske, ruke treba oprati sredstvom za dezinfekciju ruku.
 • Treba obezbediti da na sedištima za tri osobe srednja sedišta ostanu prazna i da putnici sede jedan iza drugog, a na sedištima za dve osobe sedi samo jedan putnik i to tako što će svaki sedeti dijagonalno u odnosu na putnika ispred.
 • Zadnja dva reda u avionu treba ostaviti prazna za putnike koji ne mogu da nose medicinske maske iz zdravstvenih razloga i/ili za putnike koje su pokazali simptome tokom putovanja.
 • Putnici u zadnja dva reda u avionu koji ne mogu da nose medicinske maske iz zdravstvenih razloga moraju da sede tako da između svakog od njih bude najmanje jedan metar razdaljine.
 • Na letovima kraćim od četiri sata ne preporučuje se posluženja pića i hrane.
 • Na letovima dužim od četiri sata, hranu i piće treba poslužiti tako da se izbegne da putnici koji sede u razdaljini manjoj od jednog metra skinu maske u isto vreme.
 • Svim putnicima u avionu treba podeliti paketić sa najmanje tri medicinske maske i jedno sredstvo za dezinfekciju ruku. Takođe, u avionskim toaletima treba obezbediti sredstvo za dezinfekciju ruku.
 • Tokom leta članovi posade treba da posmatraju da li neko od putnika ima simptome bolesti (temperatura i kašalj).

Potrebne mere za one koji će putovati drumskim putem:

 • Dok ulaze u autobus, pacijenti i njihova rodbina koji imaju kliničke simptome COVID-19 (kao što su kašalj ili temperatura) ne treba da budu primljeni u autobus.
 • Ukoliko su u mogućnosti da urade COV1D-19 PCR test u svojoj zemlji, putnici treba da poseduju dokument sa negativnim rezultatom na COVID-19 koji je urađen 48 sati pre polaska.
 • Na početku putovanja putnike treba obavestiti o merama protiv COVID-19 koje će biti preduzete tokom putovanja.
 • Svim putnicima u autobusu treba podeliti paket sa najmanje tri medicinske maske i jednim sredstvom za dezinfekciju ruku.
 • Tokom putovanja treba obezbediti svim putnicima mcdicinske maske i informisati ih o zameni iste kad postanu vlažne. U svakom slučaju maske treba menjati na svaka tri sata. Pre stavljanja nove maske, ruke treba oprati sredstvom za dezinfekciju ruku.
 • Putnici koji ne mogu da nose medicinske maske iz zdravstvenih razloga moraju da budu smešteni u zadnjim redovima autobusa tako da između svakog od njih bude najmanje jedan metar razdaljine.
 • Pored svakog putnika treba ostaviti jedno prazno mesto i svaki putnik treba da sedi dijagonalno u odnosu na putnika ispred sebe.
 • U slučaju da se tokom putovanja uoči putnik koji pokazuje simptome kao što su temperatura, kašalj, problemi sa disanjem, on treba biti premešten na zadnja sedišta i treba obavestiti najbližu zdravstvenu ustanovu o njegovom stanju u toku vožnje.
 • Na pauzama se treba pridržavati pravila socijalne distance i ne treba skidati maske.
 • Tokom putovanja treba služiti samo vodu. Potrebno je sprečiti da putnici koji su poneli hranu jedu u isto vreme.
 • Za one koji dolaze kolima, u vozilu za pet osoba ne treba biti više od tri osobe, uključujući i vozača. Sve vreme treba nositi masku.

Ono što treba uraditi tokom carinske kontrole

 • Potrebno je predati dokument sa negativnim rezultatom na COVID-19 koji je dobijen na COVID-I9 PCR testu urađenom 48 sati pre dolaska i dokumenti koji dokazuju da su putnici pozvani u Tursku u okviru Međunarodnog zdravstvenog turizma.
 • Na teritoriji pre ulaska u Tursku treba uraditi COVJD-19 PCR test ili uzeti PCR uzorak.
 • Potrebno je pratiti simptome na bolest (temperaturu i kašalj) pacijenta i njegove rodbine.
 • Tokom carinske kontrole putnici takođe treba da nose maske.

Mere koje treba preduzeti tokom transfera u bolnicu:

 • Transfer u bolnicu onih koji su putovali avionom ili autobusom treba da se organizuje od strane bolnice gde će se pacijent lečiti ili od strane USHAS-a.
 • Vozilo koje će koristiti za transfer treba da ima klima sistem i sve prozore treba držati zatvorenim.
 • Vozilo za transfer treba da krene nakon preduzimanja mera zdravstvene zaštite.
 • Potrebno je napraviti listu putnika koji će biti u vozilu za transfer.

Bolnice gde će biti omogućeno lečenje ili USHAS treba da obezbede da pacijenti i njihova pratnja od trenutka ulaska u zemlju direktno stignu do bolnice gde imaju zakazano, bez boravka na drugim mestima.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com