Laos – vizni režim

Laos – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Laosa za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 30 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Laos:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza za boravak u trajanju do trideset (30) dana, od datuma prvog ulaska.
Maksimalan boravak: 90 dana


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Laos:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Za ulazak u Laos je potrebno pribaviti vizu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Laosa. Turističku vizu je moguće dobiti pri ulasku na aerodromima u Vijentianu i Luang Prabangu, kao i na graničnom prelazu Taj-Lao most prijateljstva, koji povezuje Nong Khai na Tajlandskoj strani i Vientian. Za detaljnije informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Laosa u Beču.

Nacionalna valuta je kip. U opticaju su novčanice od 50,000 , 20,000 , 10,000 , 5,000 , 2,000, 1,000, i 500 kip.
Iako je američki dolar i dalje preovlađuje, više turističkih agencija i domaćih banaka je počelo da prihvata i evro. Plaćanje kreditnim karticama je moguće u većini banaka.

Koristan sajt: LINK

Srbija-Laos

Srbija-Laos udaljenost