Klubovi i udruženja dijaspore – Makedonija

Klubovi i udruženja dijaspore – Makedonija

KULTURNO-INFORMATIVNI CENTRI

SRPSKI KULTURNI CENTAR- SKOPLjE
BULEVAR KOČO RACIN 14, BLOK 9, 1000 SKOPJE
Tel: 00389 2 321 45 56
E-mail: skc_skopje@yahoo.com
Predsednik: Vasilka Kitanović
Tel: 00389 75 535 325

KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR SRBA U MAKEDONIJI „SPONA” – SKOPLjE
DAME GRUEV 16/11, lokal 11-TC Paloma Bjanka, 1000 SKOPJE
Tel: 00389 2 6133 668
E-mail: kontakt@srbi.org.mk
Web: www.srbi.org.mk
Predsednik: Milutin Stančić
Tel: 00389 71 311 094
E-mail: milutin_stancic@yahoo.com

KULTURNO-PROSVETNI I INFORMATIVNI CENTAR “VUK KARADžIĆ” – KUČEVIŠTE
SELO KUČEVIŠTE, 1000 SKOPJE
Tel: 00389 22 666 520
E-mail: skpic.vukk@yahoo.com
Predsednik: Bogoljub Ninić
Tel: 00389 71 581 844
E-mail: bogi_nin@yahoo.com

ZAJEDNICE, DRUŠTVA I UDRUŽENjA

CENTRALNI SAVEZ SRPSKIH ORGANIZACIJA U MAKEDONIJI (CSSORM)
DIMITRIJA TUCOVIKA 20, 1000 SKOPJE
Predsednik: Dejan Košutić
Tel: 00389 2 3218 305, 00389 70 33 77 87
E-mail: kosutic@eracity.com.mk

SRPSKA ZAJEDNICA U MAKEDONIJI – SKOPLjE
11. OKTOMVRI 86/2-2, 1000 SKOPJE
Predsednik: Gordana Stojkovska
Tel: 00389 70 246 897
E-mail: gocsto@yahoo.com

NACIONALNI SAVET SRBA U MAKEDONIJI (NSSM)
11. OKTOMVRI 86/2-2, 1000 SKOPJE
Predsednik: Gordana Stojkovska
Tel: 00389 70 246 897
E-mail: gocsto@yahoo.com

UDRUŽENjE SRBA I MAKEDONACA
KUD „BRANKO ČAJKA” – TETOVO
MARŠAL TITO BB, 1200 TETOVO
Tel: 00389 44 342 280
Predsednik: Živomir Borić
Tel: 00389 70 240 380
E-mail: mikiboric@yahoo.com

UDRUŽENjE SRBA U MAKEDONIJI – SKOPLjE
SELO MRŠEVCI, OPŠTINA ILINDEN, 1000 SKOPJE
Predsednik: Slobodan Vuković
Prištinska br.7, 1000 Skopje
Tel: 00389 2 2616956, 00389 75 457 507
E-mail: vukovich_slobodan@yahoo.com
Sekretar: Branko Krstić
Tel: 00389 2 577 910

ZAJEDNICA SRBA U MAKEDONIJI –
MESNI ODBOR BITOLj
ŠIROK SOKAK 91, 7000 BITOLA
Tel: 00389 47 225 932
E-mail: zscm7@yahoo.com
Predsednik: Tomislav Žugić
Tel: 00389 70 711 135

SRPSKO-MAKEDONSKO DRUŠTVO “SRMA” – BITOLj
PACA ČEŠNOVA 11, 7000 BITOLA
Tel: 00389 47 236 595
Faks: 00389 47 23 65 95
Predsednik: Nikolić Miomir
Tel: 00389 75 639 498, 00389 72 720 850

SRPSKO DRUŠTVO “KOŠTANA” – OHRID
DAME GRUEV B 5-2/11, 6000 OHRID
Tel: 00389 70 232 888
E-mail: sdkostana@live.com
Predsednik: Srećko Stojanović
Tel: 00389 70 232 888

SRPSKA ZAJEDNICA U MAKEDONIJI “SVETI SAVA” – KUMANOVO
JNA br. 30 A, 1300 KUMANOVO
Tel: 00389 31 520 708
E-mail: szm.svetisava@yahoo.com
Predsednik: Vlastimir Petrović
Tel: 00389 78 496 304

KOLO SRPSKIH SESTARA – KUMANOVO
VIDOE SMILEVSKI BATO 40, 1300 KUMANOVO
Tel: 00389 31 411 088
E-mail: kss_ku@yahoo.com
Predsednik: Živka Mišić Hristovska
Tel: 00389 75 301 897

UJEDINjENA SRPSKA ZAJEDNICA – KUMANOVO
DONE BOŽINOV 24, 1300 KUMANOVO
Tel: 00389 31 414 517
E-mail: uszkumanovo@gmail.com
Predsednik: Časlav Jovanović
Tel: 00389 70 258 186, 00389 31 424 273

UDRUŽENjE SRBA ZA JEDINSTVO U MAKEDONIJI – KUMANOVO
LESKOVAČKA br.51, 1300 KUMANOVO
Tel: 00389 70 258 229, 00389 77 801 556
E-mail: udruzenje.srba.za.jedinstvo@gmail.com
Predsednik: Elizabeta Kraljevski
Tel: 00389 70 258 229, 00389 77 801 556
E-mail: elizabeta.kraljevski@gmail.com

UDRUŽENjE ŽENA SRPKINjA U MAKEDONIJI – SKOPLjE
DAME GRUEV 16/11, lokal 11-TC Paloma Bjanka, 1000 SKOPJE
Tel: 00389 2 6133 668
Predsednik: Nena Ristić
Tel: 00389 70 855 802
E-mail: nenariko@yahoo.com.mk

UDRUŽENjE „SRBI I PRIJATELjI” – TETOVO
BELIČICA br. 23, 1200 TETOVO
Predsednik: Ivica Zorić
Tel: 00389 70 240 787

UDRUŽENjE „SKOPSKA CRNA GORA” – KUČEVIŠTE
SELO KUČEVIŠTE, PRVA br.1, 1011 SKOPJE
Predsednik: Tome Bojkić
Tel: 00389 70 759 499

UDRUŽENjE ZA OČUVANjE OBIČAJA I KULTURE SRBA „SRBI NA OKUP” – KUČEVIŠTE
SELO KUČEVIŠTE, Ul.8 br.37, 1011 SKOPJE
E-mail: sekretarijat@srbinaokup.info
Predsednik: Kiro Pirković
Tel: 00389 75 960 961

UDRUŽENjE ZA ZAŠTITU I OČUVANjE SRPSKIH SPOMENIKA U RM – VELES
VARDARSKA bb, VELES
Predsednik: Bora Ristić
Nikola Rusinski 3A-2/15, 1000 SKOPJE
Tel: 00389 2 272 46 16, 00389 70 73 74 93
E-mail: cvetankaristic@yahoo.com

TRADICIONALNA SRPSKA ŽENA – SKOPLjE
LENINOVA 29 3/5, 1000 SKOPJE
Tel: 00389 77 941 041
Predsednik: Zorica Stojanovska
Tel: 00389 77 944 041

FK „REČICA” – REČICA
SELO REČICA, 1300 KUMANOVO
Tel: 00389 31 428 553
Predsednik: Valentin Stoilović
Tel: 00389 72 243 875
E-mail: nindza-70@hotmail.com

UDRUŽENjE ZA EKOLOGIJU I SPORTSKE AKTIVNOSTI „SRMA”
GEMIDžISKA 8, 1000 SKOPJE
Tel: 00389 2 520 1 246
E-mail: carjugo@yahoo.com
Predsednik: Jugoslav Jovanović
Tel: 00389 75 370 100

POLITIČKE PARTIJE

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA U MAKEDONIJI (DPSM)
BULEVAR KOČO RACIN br.14, blok 9, 1000 SKOPJE
Tel: 00389 2 321 45 46
E-mail: dpsm@mt.net.mk
Predsednik: Ivan Stoiljković, poslanik u Sobranju
Tel: 00389 70 211 452

SRPSKA NAPREDNA STRANKA (SNP)
TRGOVSKI CENTAR „KARPOŠ 3″
NIKOLA RUSINSKI, LOKAL br. 1, 1000 SKOPJE
Predsednik: Dragiša Miletić
Tel: 00389 71 225 467, 00389 2 30 61 623

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com