Istovremeno podnošenje zahteva za pasoš i ličnu kartu

Istovremeno podnošenje zahteva za pasoš i ličnu kartu

1. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, potrebno je da prilože:

• ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
• uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci; R Srbije;
• original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. Glasnik RS“ broj 20/09);
• original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. Glasnik RS“ broj 20/09);
• nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 50h50mm(“an fas”, na jednobojnoj sivoj pozadini); ;
• druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva – ukoliko za to postoji potreba ( npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i dr.);
• dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte u iznosu od 913,32 dinara;
• dokaz o uplati u iznosu od 226,00 dinara na ime troškova tehničke izrade lične karte;
• dokaz o uplaćenoj naknadi za cenu obrasca pasoša u iznosu od:
– 3.000,00 dinara na žiro račun Narodne banke Srbije – ZIN broj: 980-333-07 sa pozivom na broj 090501
-600,00 dinara na žiro račun Budžeta Republike Srbije: 840-30413845-91, model 97, sa pozivom na broj iz tabele šifara opštine prebivališta
• za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

2. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, potrebno je da prilože:

• važeću ličnu kartu ili potvrdu o predatom zahtevu za biometrijsku ličnu kartu;
• dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;
• za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

Molimo vas da cene proverite u najbližu stanicu policije.

Izvor: MUP RS

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com