Irak – vizni režim

Irak – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Iraka za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Irak:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Irak:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Bezbednosne prilike su pogoršane pa našim građanima se preporučuje da se uzdrže od putovanja u Irak.

Državljanima Republike Srbije koji se već nalaze u Iraku preporučuje se da kontaktiraju Ambasadu Republike Srbije u Bagdadu i da održavaju stalnu komunikaciju, kao i da se pridržavaju bezbednosnih uputstava.

Preporučuje se da svi naši građani koji mogu da napuste Irak to i učine nakon konsultacija sa Ambasadom Srbije u Bagdadu.

Strogo je zabranjeno strancima samostalno kretanja po Bagdadu i Iraku, već samo u pratnji domaćina i bez dužeg zadržavanja na javnim i prometnim mestima.

Za ulazak u Irak je potrebna viza koja se pribavlja u Ambasadi R. Irak u Beogradu. Taksa za vizu se naplaćuje zavisno od tipa vize, a viza za 1 ulaz-izlaz iznosi 40 USD, dok bi za vizu sa više ulazaka i izlazaka, tzv. multi vizu trebalo izdvojiti 100 USD. Viza ne predstavlja garanciju ulaska u Irak, pošto konačnu odluku donose pogranični organi. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci.

U slučaju boravka u Iraku dužem od 10 dana, obavezna je registracija u policiji – boravišni pečat u pasošu, (Residency Office), pri čemu je neophodno podneti dokaz o razlogu produženja boravka, dve fotografije pasoškog formata i HIV test.

Pri napuštanju Iraka, osobe koje su se registrovale (boravile duže od 10 dana), obavezne su da pribave izlazni pečat, koji daje ista policijska uprava, pri čemu se plaćaju određeni troškovi (od 20 USD do 200 USD – zavisno od tipa vize, dužine boravka i dr.)

Ukoliko se boravak u Iraku prekorači neznatno više od 10 dana, i ne dobije se boravišni pečat, pri izlasku se plaća kazna od okvirno 10 USD (zavisno od kursa iračkog dinara).

Putnici koji dolaze preko regiona Kurdistan, aerodrom Erbil, mogu dobiti i ulaznu vizu od regionalnih vlasti Kurdistana na aerodromu, pod uslovom da poseduju pozivno pismo (pojedinca, firme, ustanove i dr) iz iračkog Kurdistana i da ga čekaju na aerodromu. Ova viza ne važi za Irak i sa njom se ne može putovati u druge delova Iraka. Preporuka je da i u slučaju putovanja u region Kurdistan, putnici pribave iračku vizu u Ambasadi R. Irak u Beogradu.

Iz Iraka je moguće izneti iznos do 10.000 USD, dok unos nije ograničen.

Srbija-Irak

Srbija-Irak udaljenost