Er Srbija omogućila putnicima besplatnu promenu datuma putovanja