Bosna i Hercegovina – vizni režim

Bosna i Hercegovina – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Bosne i Hercegovine za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Bosnu i Hercegovinu:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Bosnu i Hercegovinu sa važećom ličnom kartom.
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.


kada putujete u Bosnu i Hercegovinu:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljani Srbije mogu ulaziti na teritoriju cele Bosne i Hercegovine bez viza i nesmetano boraviti do 90 dana, sa pasošem ili ličnom kartom na svim graničnim prelazima između Srbije i Bosne i Hercegovine, izuzev aerodroma, gde je za ulazak u Bosnu i Hercegovinu potreban pasoš. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 3 meseca prilikom ulaska na teritoriju BiH, dok se dužina boravka, prilikom odobravanja boravka, vezuje za dužinu roka važenja pasoša.

Maloletna lica su obavezna da putuju sa pasošem.

Prilikom prelaska državne granice BiH obavezno je prijavljivanje iznosa većeg od 10.000 KM.
Vrednost robe nekomercijalnog karaktera u prtljagu ne može da pređe iznos od 200 KM (100 EUR), 200 cigara, 1l žestokog pića ili 2 l vina, parfema od 50 ml i toaltne vode do 250 ml.

Kontakt telefoni:
Granična policija BiH, sa sedištem u Sarajevu, tel: 00 387 33 755 300
Uprava za indirektno oporezivanje (institucija koja vrši funkciju carine u BiH), sa sedištem u Banja Luci, tel: 00 387 51 335 100.

Srbija-Bosna i Hercegovina

Srbija-Bosna i Hercegovina udaljenost