Bosna i Hercegovina – šta treba da znate kada putujete

Bosna i Hercegovina – šta treba da znate kada putujete

Bosna i Hercegovina nije članica EU i za ulaz vam je potrebna lična karta ili pasoš. Ovde ćemo vam navesti osnovno što treba da znate kada putujete u Bosnu i Hercegovinu

Lični prtljag

Ukoliko putujete preko graničnih prelaza u BiH trebate biti upoznati sa sledećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je roba koja je sadržana u “ličnom prtljagu” putnika koji dolazi iz inostranstva, a koja ne podleže bilo kakvim ograničenjima ili zabranama, pod uslovom da takvi uvozi nisu komercijalnog karaktera.

Pod pojmom “lični prtljag” podrazumeva se sva roba nekomercijalnog karaktera za ličnu upotrebu putnika ili njegovog domaćinstva uključujući i predmete koji služe putniku za vreme putovanja, pod uslovom da se može pružiti dokaz da je prilikom polaska putnika zaveden kao prateći prtljag kod kompanije koja ga je prevezla u BiH iz zemlje polaska.
Pod robom nekomercijalnog karaktera, uključujući poklone i suvenire koji se nalaze u ličnom prtljagu putnika, podrazumeva se ona roba čija carinska vrednost nije veća od 200 KM.

1.Akcizna roba (duvan, alkohol, gorivo)

 • 200 cigareta ili,
 • 100 cigarilosa ili,
 • 250 grama duvana,
 • 2. alkoholna pića: 2 litre stonog vina, 1 litar alkohola ili žestokog pića od preko 22% vol. (ili 2 litre jačeg vina, pjenušca ili drugih pića);

3.parfeme i toaletne vode:

 • 60 cc/ml parfema,
 • 250 cc/ml toaletne vode.

Posebna napomena: Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo da uvoze robe navedene pod tačkom 2 i 3.

Hrana

Nije dozvoljen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda iz trećih zemalja (BiH, Srbija, Crna Gora itd.), a dozvoljen je unos do 20 kg ribe, školjki i proizvoda od ribe, do 2 kg mleka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe, do 2 kg hrane za kućne ljubimce , do 2 kg ostale hrane kao što je med, žive školjke i puževi i do 125 gr kavijara ili drugih proizvoda zaštićenih vrsta. Sledeće vrste hrane se mogu unositi tj.transportovati u ličnom prtljagu: hleb, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi (uključujući slatkiše), sve pod uslovom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa.

Unos životinja

Unošenje kućnih ljubimaca, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, iz trećih zemalja moguć je samo na graničnim prelazima određenim za promet kućnih ljubimaca.

Kućni ljubimci koji se unose u carinsko područije Republike Hrvatske moraju biti podvrgnuti :

a) u slučaju 5 ili manje kućnih ljubimaca, identifikacionom i dokumentacionom pregledu od strane carinskog službenika na ulaznom graničnom prelazu .
b) u slučaju više od 5 kućnih ljubimaca, veterinarskom pregledu koji obavlja granični veterinarski inspektor i moraju ulaziti u Republiku Hrvatsku na za to odobrenim graničnim veterinarskim ispostavama.

Psi, mačke i hrčci moraju biti označeni mikročipom, moraju imati pasoš izdat od nadležnog veterinara i moraju biti vakcinisani protiv besnila. Zabranjen je uvoz i privremeni boravak opasnih pasa (rase terijera tipa bull), koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza.
Pravila obaveznog veterinarskog nadzora primenjuju se pri unosu/iznosu specifičnih predmeta životinjskog porekla – svih vrsta kože divljači i lovačkih trofeja (s obzirom da se i njima mogu uneti zarazne bolesti)

Identifikacija

Životinje se identifikuju putem elektronskog mikročipa (transpordera) ili putem čitke tetovaže.

Unos bilja, semena i sadnog materijala

Unos bilja, semena i sadnog materijala podleže obaveznom pregledu fitosanitarne inspekcije i moguće ga je obaviti samo na prelazima na kojima postoji fitosanitarna inspekcija, sem ukoliko se u putničkom prometu unose male količine proizvoda.

Fitosanitarnom pregledu ne podležu male količine bilja i biljnih proizvoda:

 • sveže voće i povrće (isključujući krompir) ukupne težine do 5 kg,
 • rezano cveće, jedan buket ili venac,
 • seme cveća ili povrća u originalnom pakovanju, težine do 100 grama, koje nije namenjeno prodaji,
 • do 5 pakovanja lukovice ukrasnog bilja do 3 kg,
 • jedan komad božićnog drvca bez korena ,
 • najviše 3 sobne biljke (isključujući bonsai) balkonsko bilje (najviše 10 biljaka)

Unos divljih vrsta

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u skladu sa Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES, moguć je samo uz podnošenje carinskom službeniku na graničnom prelazu odgovarajuće dozvole ili potvrde nadležnog tela. Nadležno telo za izdavanje potrebnih dozvola ili potvrda u Republici Hrvatskoj je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Unos lekova i opojnih sredstava

Unošenje gotovih lekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za lečenje do mesec dana (uz uslov da su odobreni od strane nadležnih organa zemlje proizvođača) i to uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda lekara).
Unošenje lekova koji sadrže drogu, takođe za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za lečenje do najviše 5 dana, i to takođe uz posedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizilazi neophodnost uzimanja navedenog leka (fotokopije recepta za lek, prepis istorije bolesti ili overena potvrda lekara). Ako se radi o osobama koje su na supstitucionalnoj terapiji bolesti zavisnosti odnosno terapiji malignih bolesti, količina leka može biti za 15 dana lične upotrebe.

Unos i iznos novca

Kontrolu unošenja i iznošenja efektivnog stranog novca, vrednosnih papira i vrednosnica koje glase na strana sredstva plaćanja u putničkom prometu vrše carinski organi na graničnim prelazima.

U skladu sa odredbama Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova, carinski organi, putem Odseka za pružanje usluga u Regionalnom centru, na način određen posebnim aktom Uprave za indirektno oporezivanje, dužni su Finansijsko-obaveštajnom odeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu dostaviti podatke (evidenciju) o svakom prenosu gotovog novca preko državne granice u vrednosti od 10.000,00 konvertibilnih maraka ili više, najkasnije u roku od tri dana od dana prenošenja.

Ta evidencija o prenosu gotovog novca,podrazumeva sledeće podatke:

a) ime, prezime, stalno prebivalište, datum i mesto rođenja fizičkog lica koje prenosi
gotovinu preko državne granice,
b) ime, prezime i prebivalište fizičkog lica za koje se obavlja prenos gotovine preko
državne granice,
c) iznos, valutu, vrstu i svrhu transakcije i mesto, datum i vreme prelaska državne granice,
d) podatke o tome da li je transakcija bila prijavljena carinskom organu.

Poštanski promet

Državljani BiH i strani državljani oslobađaju se plaćanja dažbine za predmete neznatne vrijednosti koje prime iz inostranstva u pismima i poštanskim paketima, u vrijednosti do 50 KM.

 1. Oslobađanje se ne primenjuje na:
 • alkoholne proizvode;
 • parfeme i toaletne vode;
 • duvan i duvanske prerađevine.

Uobičajeno primanje paketa u smislu ovog stava podrazumijeva primanje paketa iz inostranstva jednom u toku sedmice.

Sve informacije u vezi sa putničkim prometom, uključujući i informacije o unosu lovačkog i sportskog oružja u BiH, možete pronaći u:

Nekomercijalno kretanje kućnih životinja preko državne granice Bosne i Hercegovine
obavlja se u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz I provoz kućnih životinja (“Službeni glasnik BiH”, br. 34/12 i 68/12) i drugim propisima.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com