A onda je i Čarli zaplakao

A onda je i Čarli zaplakao

A onda je i Čarli zaplakao. Posmatrajte samo Čarlija (manji).

O Mona Lisa

Podržavam sajtove: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com