Prijava na let na aerodromu Nikola Tesla

Prijava na aerodromu Po dolasku na aerodrom „Nikola Tesla“ na let se možete prijaviti na šalterima obeleženim nazivom i logotipom izabrane avio-kompanije. Informaciju potražite na monitorima koji su raspoređeni u svim terminalima i na šalteru informacija u Terminalu 2. Otvaranje šaltera za prijavu na let: 120 minuta pre poletanja aviona 180 minuta pre poletanja aviona […]